Groots in
kleinschaligheid
Welkom in groep 1/2!

Hallo allemaal,

Wij zijn groep 1/2 van OBS 't Lange.
We starten dit schooljaar met tien kinderen waaronder vijf jongens en vijf meisjes. In de loop van het schooljaar komen er nog vijf kinderen bij in de klas. Dan zijn we met 15 kinderen. We hebben dus een lekker klein klasje waar heel hard in gewerkt zal gaan worden.
We hebben 2 juffen in de klas. Op maandag en dinsdag juf Marjolein en op donderdag en vrijdag juf Heidi. Zij gaan er dit schooljaar weer voor zorgen dat we lekker veel gaan leren.

Op de foto zie je ons. Van beneden (groep 1) naar boven (groep 2) zullen we ons even voorstellen.

Lore (1), Floris (1), Lizzy (1), Ben (2), Femke (2), Mathijs (2), Benthe (2), Bas (2), Teuntje (2) en Kees (2).

We zullen jullie weer op de hoogte houden van alles wat we doen in de klas aan thema's, activiteiten enz.
Dus hou onze groep goed in de gaten.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rekenen met instrumenten

Tijdens de rekenles hebben zijn we druk bezig geweest met de cijfers 1 t/m 10. Eerst hebben we de getallen samen opgezegd en daarna kregen we een werkblad met instrumenten. In tweetallen moesten we verschillende instrumenten gaan tellen en een kruis zetten bij het juiste aantal.
Daarna hebben we het met alle kinderen besproken en hebben we gekeken hoeveel er van elk instrument waren.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Middagje Kermis

Op dinsdagmiddag 19 september mochten we dankzij de Ouderraad weer een uurtje lekker zwieren en zwaaien op de kermis. Wat was dit weer leuk met z'n allen. We hebben ons goed geamuseerd en eigenlijk ook een beetje misselijk gedraaid. Maar het was zeker de moeite waard.
Dank je wel OR!

       
       


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thema Griezelen

Maandag 2 oktober zijn we met een nieuw thema gestart bij de kleuters, en wel het thema Griezelen. Dit thema is gekozen omdat dit tevens het thema van de Kinderboekenweek is. We hebben in de klas een spannend Griezelhol gemaakt waar de kinderen lekker kunnen griezelen als ze dit tenminste durven.
Tijdens het thema zullen we activiteiten doen waarbij griezelen/ eng centraal staat. Maandag zijn we gestart met het boek van De Gruffalo. De kinderen mochten in groepjes aan de hand van de voorkant van het boek een voorspelling doen waarover het zou gaan en daarna zijn we het boek samen gaan lezen. Het was erg spannend en griezelig maar meer verklappen we niet, want dan moet je het zelf maar lezen ;-).
De kinderen van groep 1 en 2 hebben zelf ook al een echte Gruffalo geknutseld en we hebben een woordweb gemaakt rondom het thema Griezelen.
Tijdens de muziekles hebben we een liedje geleerd van De Gruffalo en dat zullen we nog een paar keer oefenen.
Gelukkig duurt het thema nog een week en gaan we nog allemaal spannende en enge griezel activiteiten doen maar hieronder al een kleine impressie.
Durven jullie te kijken????