Groots in
kleinschaligheid
Een vakantie buiten de vastgestelde schoolvakanties is uitsluitend mogelijk wanneer één van de ouders/verzorgers vanwege de specifieke aard van zijn/haar beroep niet in de gelegenheid is om tijdens de vastgestelde schoolvakanties met zijn/haar kinderen op vakantie te gaan. Dit moet blijken uit een verklaring van de werkgever of, als die ouder/verzorger een zelfstandige is, uit een eigen verklaring.
Dit verlof:
mag hooguit één maal per schooljaar worden verleend;
mag niet langer duren dan 10 schooldagen;
mag niet plaatsvinden in de eerste twee weken van het schooljaar.
 
Een verzoek om vakantieverlof dient minimaal 8 weken tevoren bij de directeur van de school te worden aangevraagd.
 

Informatie
Als u nog vragen heeft, kunt u zich wenden tot de leerplichtambtenaar van uw woongemeente.
 
Belangrijk
De directeur van de school/instelling is verplicht de leerplichtambtenaar van de gemeente vermoedelijk ongeoorloofd schoolverzuim te melden. Tegen ouders/verzorgers die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden, kan proces-verbaal worden opgemaakt.