Groots in
kleinschaligheid

Aanvraagformulier verlof wegens gewichtige omstandigheden

1. Gegevens ouder(s)/verzorger(s):
 

2. Gegevens van de leerling(en) voor wie vrijstelling wordt gevraagd: 

Leerling 1

Leerling 2

Leerling 3

3. De aanvrager verzoekt vrijstelling schoolbezoek wegens een gewichtige omstandigheid voor de periode: 
 

4. Ondertekening:
 
* Verplichte velden