Groots in
kleinschaligheid
WELKOM OP DE WEBSITE VAN OPENBARE BASISSCHOOL 'T LANGE  

Hier treft u informatie aan over onze school met als doel u, ouders/verzorgers, zo volledig mogelijk te informeren. Wij willen laten zien waar onze school voor staat: wat we willen, maar zeker ook wat we kunnen. Op deze manier proberen we een zo realistisch en eerlijk mogelijk beeld van onze school te schetsen.

Als u vragen heeft, kunt u altijd contact opnemen met de locatiedirecteur van de school.