Groots in
kleinschaligheid

De ouderraad stelt zich ten doel de samenwerking te bevorderen tussen ouders en het personeel met betrekking tot onderwijs en opvoeding van de kinderen van onze school. De ouderraad bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en zes leden. Zij zijn volgens een rooster aftredend en herkiesbaar. Eventuele nieuwe leden kunnen zich aanmelden en op de jaarvergadering wordt door stemming van de aanwezige ouders beslist wie in de ouderraad komt.
De namen van de ouderraadsleden kunt u vinden in de schoolkalender.

Wat doet de ouderraad zoal? Bekend is de rommelmarkt op elke eerste zondag van september op het St.- Cornelisplein. Ook de organisatie van de oud papieractie, elke zes weken, is in handen van de ouderraad.
Verder verzorgt de OR het overblijven tussen de middag. Daarnaast ondersteunen ze het team o.a. bij de organisatie van het Sinterkaasfeest, kleine klusjes op school en vele andere activiteiten.
Het team kan altijd een beroep doen op de ouderraad. Gelukkig kunnen zij, indien nodig, de hulp inroepen van veel enthousiaste ouders.