Groots in
kleinschaligheid

Op onze school is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag gelegenheid tot overblijven in de middagpauze. De organisatie hiervan is in handen van Miranda van Leest (m.leest1@upcmail.nl). 

Het overblijven kan incidenteel, maar ook op een of meer vaste dagen in de week. Wij hebben hiervoor een aantal ouders die om toerbeurt met de kinderen overblijven. Omdat wij graag in de gaten willen houden dat alle kinderen die over moeten blijven, ook daadwerkelijk op school blijven, dient u uw kind(eren) van tevoren aan te melden. In het geval dat uw kind op de overblijf lijst staat, maar door ziekte o.i.d. niet over hoeft te blijven, dient u dit zelf op school af te melden. U belt een dag van tevoren naar school tussen 8.00 en 16.30 uur.

Kinderen dienen eten, drinken en eventueel fruit zelf mee te nemen.

Aan het overblijven zijn kosten verbonden. Elke 1e maandag van de maand tussen 08.20 uur en 08.40 uur bent u in de gelegenheid om op school een overblijf (strippen) kaart te kopen. Deze kaarten blijven gedurende de hele basisschoolperiode geldig. De kaarten zijn verkrijgbaar in verschillende hoeveelheden:  3 strippen, 5 strippen, 10 strippen en 20 strippen, respectievelijk 3.50 / 5,50/ 11,50 / 22,--.