Groots in
kleinschaligheid

De ouderraad is zeer actief in het organiseren van activiteiten. De diverse activiteiten brengen geld op. Hierdoor kent de school geen zogenaamde “vrijwillige ouderbijdrage”. De enige activiteiten waarvoor wij een bijdrage vragen is het schoolreisje (€ 10,00) en het kamp van groep 8 (€ 50,00). Deze bijdragen zijn niet verplicht. Uw kind zal door niet te betalen niet worden uitgesloten van de activiteit.