Groots in
kleinschaligheid

Vanaf het schooljaar 2007-2008 is de school verplicht om buitenschoolse opvang aan te bieden. Hiervoor is onze school een contract aangegaan met Klikkelstein. De tijden voor buitenschoolse opvang zijn:
        Voorschoolse opvang van 7.30 uur tot 8.30 uur
        Naschoolse opvang van 15.15 uur tot 18.30 uur
        Roostervrije dagen van 7.30 uur tot 18.30 uur
        Schoolvakanties van 7.30 uur tot 18.30 uur

Klikkelstein verzorgt het vervoer van de buitenschoolse opvang naar school en andersom.
De kosten van buitenschoolse opvang zijn voor de ouders. Ouders die buitenschoolse opvang willen voor hun kind(eren) kunnen contact opnemen met Klikkelstein (tel. 0495-491179 of 0495-496391).