Groots in
kleinschaligheid

Waarom een Schoolgids en Jaarkalender voor ouders?
Scholen worden steeds zelfstandiger in de manier waarop zij onderwijs verzorgen. Ze verschillen daardoor in werkwijzen, sfeer, resultaten en soms ook in kwaliteit. Deze gids wil u informeren over wat er op onze school gebeurt. De gids is bedoeld als hulpmiddel en naslagwerk voor nieuwe ouders om te beoordelen of Openbare Basisschool 't Lange de school is die het meest bij hun kind past. Maar ook ouders waarvan al één of meer kinderen op onze school zitten, kunnen erin lezen hoe onze school werkt, waar ze voor staat en wat ze ervan kunnen verwachten. De gids wordt op basis van inschrijving aan het begin van elk schooljaar en bij de inschrijving van een leerling aan de ouders uitgereikt.


Wat staat er in de schoolgids?
In de schoolgids proberen we een duidelijk beeld te geven van de organisatie, de doelen en de uitgangspunten van onze school. De gids geeft informatie over: wat voor school OBS 't Lange is; de organisatie van het onderwijs; de zorg voor de kinderen; de keuzen die de school maakt; praktische zaken betreffende het schooljaar.

Wat staat er in het schoolplan en de schoolkalender?                                                                                            
Niet alles staat in de schoolgids. Veel meer informatie kunt u vinden in het Schoolplan, dit is het vierjarenplan van onze school. Het schoolplan kunt u op school inzien.
De jaarkalender is een kleine en overzichtelijke uitgave (van de schoolgids) van alle vaststaande en geplande activiteiten. Ook staan er veel praktische zaken in vermeld. De kalender wordt op de laatste schooldag voor de zomervakantie meegegeven aan alle oudste kinderen van het gezin. In dit jaaroverzicht vindt u de vakanties en vrije dagen voor het schooljaar 2017-2018.