Groots in
kleinschaligheid
BESCHRIJVING VAN DE SCHOOL

Geschiedenis van onze school
Openbare basisschool ‘t Lange is gesticht op 1 augustus 1973. De school is ontstaan uit de behoefte van de dorpsgemeenschap van Gastel (ongeveer 700 inwoners) om een eigen school te stichten. Door de aanwezigheid van een school werd de levensvatbaarheid van het dorp vergroot.

Aanvankelijk vormden B&W van de gemeente Maarheeze het bestuur. Na besprekingen en intensieve contacten tussen 9 gemeenten werd per 1 januari 1998 een gezamenlijk bestuur in het leven geroepen in de vorm van een openbare rechtspersoon. Hiertoe behoren 12 openbare scholen. Ons huidige bestuur draagt de naam: “Stichting De Kempen Organisatie voor openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs", dit wordt afgekort als 'RBOB De Kempen'.

Situering - gebouw en inrichting
De school is gelegen in een verkeersluwe en rustige omgeving net uit het midden van het dorp. Vele nieuwkomers valt de rust om de school op. Het gebouw heeft sinds de komst van het gemeenschapshuis “De Schaapskooi” een minder dorpsgebonden functie. Het gebouw bestaat uit vier leslokalen. Een leslokaal wordt gebruikt als speellokaal voor de peuters die drie ochtenden in de week aanwezig zijn. Verder is er een open ruimte in de school, waar gezamenlijke activiteiten worden gehouden, zoals vieringen e.d.
Naast enkele bergingen is er een personeelsruimte met daarnaast een kleine spreekkamer (c.q. onderzoeks- en orthotheekruimte). Er is een grote en een kleine speelplaats. Naast de school is ook een buurtspeelplaats.

In het schooljaar 2013-2014 is de school verbouwd. Het binnenhof en de patio zijn verdwenen. In de hierdoor gecreëerde ruimte zijn er mogelijkheden voor een open leercentrum. 

Schoolgrootte
Bij aanvang van het huidige schooljaar 2018-2019 had de school 49 leerlingen. De leerlingenprognose is redelijk stabiel. De leerlingen zijn verdeeld over 3 combinatiegroepen.
Bijna alle kinderen die in Gastel wonen komen naar onze school. Daarnaast komen er kinderen uit de grensstreek Budel – Gastel.


Wie werken er op onze school?
Ons schoolteam bestaat uit 8 leerkrachten. De dagelijkse leiding is in handen van de locatiedirecteur. De clusterdirecteur is eindverantwoordelijk voor 5 scholen die onder ons bestuur (RBOB de Kempen) vallen, waarvan ’t Lange er één is.
Eén van de leerkrachten heeft de taak van coördinator leerlingenzorg (IB'er) gedurende een dag in de week.
Voor huishoudelijke activiteiten draagt een schoonmaakbedrijf zorg.


De openbare identiteit van onze school
Historisch gezien heeft onze school een overwegend katholieke bevolking. De school heeft de ouders in het verleden steeds ondersteund in de naleving van hun ideeën over katholiek geloof.
Verschil met het verleden is echter, dat de school meer dan voorheen de openbare gedachte van de school gestalte geeft: respect voor anderen met een andere levensovertuiging. Voor godsdienstonderwijs is de school niet de verantwoordelijke meer, maar de ouders van betrokken kinderen in samenwerking met hun kerkelijke achterban.


De sfeer op onze school
We vinden het belangrijk dat de kinderen graag naar onze school gaan. Wij willen er voor zorgen, dat de kinderen zich thuis voelen bij ons op school. Alle kinderen kennen elkaar en alle leerkrachten kennen bijna alle kinderen bij naam.
Ook na schooltijd zijn veel kinderen rond de school te vinden. Kinderen en ouders zijn betrokken bij de school, ouders met name bij buitenschoolse activiteiten.
De ouders organiseren elk jaar een grote rommelmarkt die zoveel geld op brengt dat ouders geen ouderbijdragen hoeven te betalen. Dorpsbewoners dragen de school een warm hart toe.