Groots in
kleinschaligheid
Aanvragen van verlof    
Vanaf de eerste schooldag van de maand, volgend op de maand waarin uw kind vijf jaar is geworden, is uw kind volledig leerplichtig. U bent verplicht om uw kind dagelijks naar school te laten gaan. U mag uw kind niet zomaar thuis houden. 

In een aantal gevallen is een uitzondering op deze regel mogelijk. We verzoeken u vriendelijk om u te houden aan de regelgeving leerplicht en verlof. 

Klik hier voor de richtlijnen voor vakantieverlof buiten de schoolvakanties.
Klik hier voor de richtlijnen voor verlof wegens gewichtige omstandigheden.