Missie & visie

Missie en Visie
Wat geven we onze leerlingen na 8 jaar mee voor hun verdere leven? Wij staan ervoor dat onze leerlingen onze school verlaten met voldoende kennis, inzicht en vaardigheden die ze nu en in de toekomst nodig hebben. Leven is leren en leren is leven.

Missie
Bij ons op school kan iedereen de beste versie van zichzelf worden. 

Visie
Wij werken samen. We zijn ons bewust van onze omgeving. We zijn een veilige plek waar iedereen met plezier kan groeien. 

Kernwaarden
• Samen
• Veilig
• Plezier
• Groei

Samen
Samenwerking is belangrijk bij ons op school. Het gaat hierbij niet alleen om samenwerking tussen 6 leerkrachten, maar ook tussen leerkrachten, leerlingen en ouders. Door samen te werken en elkaar te respecteren en te ondersteunen, kunnen we een optimale leeromgeving creëren voor elk kind. Samenwerking zorgt voor een veilige en positieve sfeer in de klas en op school, waarin kinderen kunnen groeien en zich ontwikkelen.

Veilig
Het is belangrijk dat kinderen zich veilig voelen op school, zowel fysiek als emotioneel. Een veilige omgeving biedt kinderen de ruimte om te leren en te groeien, zonder angst of stress. Kinderen kunnen zich vrij voelen om zichzelf te uiten, zonder angst voor kritiek of afwijzing. Dit betekent dat er een positieve en respectvolle sfeer heerst in de klas en op school, waarin leerkrachten en leerlingen op een goede manier met elkaar omgaan. 

Plezier
Als kinderen plezier hebben in het leren, zijn ze meer gemotiveerd en betrokken bij hun schoolwerk. Plezier wordt gestimuleerd door een positieve en ondersteunende leeromgeving te bieden, waarin leerkrachten, leerlingen en ouders samenwerken om een goede sfeer te creëren. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende leerstrategieën en werkvormen om het leren leuker te maken voor de leerlingen. Daarnaast kunnen ze ook aandacht besteden aan de interesses en persoonlijke sterktes van elk kind, om zo aan te sluiten bij de behoeftes en belevingswereld van onze leerlingen. 

Groei
Groeien gaat niet alleen om het vergroten van de kennis en vaardigheden van kinderen, maar ook om hun persoonlijke ontwikkeling en groei als individu. Het ondersteunen van de groei van kinderen betekent dat ze worden uitgedaagd om hun grenzen te verleggen, zichzelf te verbeteren en zichzelf uit te dagen om te groeien en te ontwikkelen.