Overblijven en opvang

Overblijven en opvang 

Op onze school is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag gelegenheid tot overblijven in de middagpauze.  
De organisatie hiervan is in handen van overblijfcoördinator Silvy Verhoeven - Boonen (ouder), in overleg met Ascha Wijffelaars (leerkracht). Voor vragen kunt u bij deze personen terecht.  

Het overblijven kan incidenteel, maar ook op één of meer vaste dagen in de week. Om de kosten laag te houden maken wij gebruik van ouders/vrijwilligers die op toerbeurt met de kinderen overblijven. De overblijfcoördinator stelt hiervoor een rooster op.  
Alle vrijwilligers zijn in het bezit van een verklaring omtrent gedrag (VOG). Tevens is het merendeel van deze vrijwilligers in het bezit zijn van een TSO-certificaat van de Vereniging Openbaar Onderwijs. We streven ernaar dat dagelijks minimaal één ouder aanwezig is die in het bezit is van dit certificaat.  
Per keer dat vrijwilligers helpen bij het overblijven, ontvangen zij een vergoeding van €5,00. Deze vergoedingen worden per half jaar uitbetaald.  

Omdat wij graag in de gaten willen houden of alle kinderen die over moeten blijven ook daadwerkelijk op school zijn, dient u uw kind(eren) tijdig aan of af te melden (indien het afwijkt van het vaste rooster). Ook wanneer uw kind ziek is en zou moeten overblijven, geeft u dit zelf aan school door. 

Kinderen dienen eten, drinken en eventueel fruit zelf mee te nemen. Er is de mogelijkheid om dit in de koelkast te bewaren.  

De vaste kosten voor het overblijven bedragen €50,00 per kind per jaar. Dit bedrag dient overgemaakt te worden op rekening NL27RABO0103418253 t.n.v. Stichting de Kempen. Het is belangrijk dat bij het overmaken de code 85680 10AS en de naam van uw kind/kinderen wordt vermeld.   
Voor vragen omtrent deze betaling kunt u contact opnemen met Birgit van den Berg (administratie) via birgitvandenberg@rbobdekempen.nl.  

 
Buitenschoolse opvang

Voor het verzorgen van de BSO is onze school een contract aangegaan met Klikkelstein kinderopvang in Budel. Klikkelstein verzorgt het vervoer van de buitenschoolse opvang naar school en visa versa. De kosten van de buitenschoolse opvang zijn voor de ouders. 

Wilt u uw zoon/dochter aanmelden dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met Klikkelstein (www.klikkelstein.nl).